Notice: Undefined index: SlikoMat in /srv/www/virtual/slikomat.com/domains/slikomat.com/www/includes/header.php on line 5

Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in /srv/www/virtual/slikomat.com/domains/slikomat.com/www/includes/header.php on line 20

Notice: Undefined variable: rnduserstring in /srv/www/virtual/slikomat.com/domains/slikomat.com/www/includes/header.php on line 20

Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in /srv/www/virtual/slikomat.com/domains/slikomat.com/www/includes/header.php on line 22
SlikoMat® - Brezplačno gostovanje slik
SlikoMat® brezplačno gostuje že vaših slik!


SlikoMat® | Kako naložiti? | Pravila uporabe | O portalu
Zadnje javno dodane slike | Tekstovne podobe | 1GB Album

Spletna stran lahko vsebuje vsebine, ki niso primerne za mladoletne osebe!

POMEMBNO! POGOJI UPORABE
Pogoji uporabe spletnega mesta Slikomat.com predstavljajo pravni dogovor med konènim uporabnikom (posamezno fizièno ali pravno osebo) in podjetjem Tovarna idej, d.o.o. za uporabo spletnega mesta Slikomat.com in z njim povezanih storitev. Kadar uporabnik dostopa do spletnega mesta Slikomat.com ali ga kako drugaèe uporablja, ga zavezujejo doloèila teh pogojev uporabe. Uporabnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, spletnega mesta Slikomat.com in z njim povezanih storitev ne sme uporabljati.

POGOJI UPORABE SPLETNEGA MESTA SLIKOMAT.COM
Upravljalec spletnega mesta Slikomat.com (v nadaljnjem besedilu 'spletno mesto'), na katerem ponujamo brezplaèno gostovanje slik (v nadaljnjem besedilu 'naša storitev'), je družba Tovarna idej d.o.o., Šentiljska cesta 49, 2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu 'mi'), ki je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišèu v Mariboru, vložna št. 2008/36344, osnovni kapital je 7.500,00 EUR, matièna št. 3431266000, identifikacijska št. za DDV SI17142202.
Ti pogoji uporabe se nanašajo na spletno stran Slikomat.com in vse druge izdelke in storitve na spletnem mestu www.Slikomat.com in vseh spletnih straneh pod domeno Slikomat.com (spletni servis Slikomat.com).
Ti pogoji uporabe ne vkljuèujejo storitev oglaševanja na spletnem servisu Slikomat.com, saj zanje veljajo loèeni splošni pogoji.

UPORABNIKI IN VSEBINA STORITVE Storitve spletnega mesta Slikomat.com, ki je dostopen na internetu na domeni www.Slikomat.com so namenjene vsem, ki imajo dostop do interneta in sprejmejo pogoje uporabe spletnega mesta Slikomat.com in se zavežejo, da bodo storitve uporabljali izkljuèno v osebne, nekomercialne namene v skladu z veljavno zakonodajo, naèeli morale in etike ter temi pogoji uporabe. Spletni servis Slikomat.com uporabnikom omogoèa shranjevanje lastnih slikovnih datotek na spletu, na naèin da jih je mogoèe uporabiti v spletnih forumih, IM pogovorih, blogih in elektronski pošti.

VSEBINE
Prepovedujemo nalaganje pornografskih, avtorsko zašèitenih, moralno ali kako drugaèe spornih slik na naše spletno mesto!

Mi nimamo nikakršne obveze po objavi katerekoli vsebine, ki jo Vi ali kdo drug posreduje. Med drugim lahko mi izkljuèno s svojo neovirano preudarnostjo, uredimo, odstranimo ali zbrišemo katerokoli vsebino, ki jo objavite ali posredujete.

Pri uporabi naše storitve lahko dostopate do vsebin tretjih oseb kakorkoli preko naše storitve ali preko povezav na spletna mesta tretjih oseb. Mi ne nadziramo vsebin tretjih oseb in nimamo predstave o jamstvu le-teh. S tem soglašate, da boste z uporabo naše storitve lahko izpostavljeni vsebinam tretjih oseb, ki so lahko lažne, žaljive, neprimerne ali kakorkoli, sporne.
Pod nobenimi pogoji ne bomo odgovorni za vsebine tretjih oseb, upoštevajoè kakršnekoli napake ali opustitve v katerikoli vsebini tretjih oseb, ki bi bile objavljene, shranjene ali prenesene preko naše storitve. Ob tem soglašate, da boste preraèunali in nosili vsakršno nevarnost povezano z vsebinami tretjih oseb.

ZASEBNOST
Sami razumemo skrbi, ki jih lahko imate v zvezi z Vašo zasebnostjo in spoštujemo Vašo pravico po varovanju zasebnih podatkov, medtem ko so na internetu.
Kakorkoli že, naša storitev je oblikovana tako, da omogoèa uporabnikom, da vstavljajo fotografije in pripadajoèe informacije dostopne javnosti ter morebitne komentarje.
Zatorej, ob posredovanju fotografije in/ali kakršnihkoli informacij, prepušèate vsa prièakovanja o zasebnosti, ki jih imate, ob spoštovanju naše uporabe Vaše podobe ali zasebnih informacij, ki ste nam jih posredovali.
Morda bomo zbirali nekatere druge zasebne informacije o Vas, katere ne bomo objavili na Spletnem mestu.
Vsekakor pa si pridružujemo pravico prenesti take informacije brez Vašega soglasja, da bi prepreèili nevarnost: da bi zašèitili ali uveljavili naše pravice, da bi zašèitili in uveljavili pravice tretjih oseb ali pa odgovarjajoè sodnemu aktu ali pozivu, skratka, da tako zahteva ali želi zakon.
Med drugim, preskrbujemo omenjene zasebne informacije tretjim osebam, ki zagotavljajo storitve, ki so nam v pomoè pri vzdrževanju naše storitve, Vam in ostalim uporabnikom dostavljajo informacije in storitve ostalim uporabnikom naše storitve.
S posredovanjem svoje e-pošte na naše spletno mesto soglašate, da lahko nanj obèasno pošljemo obvestila ali reklamna sporoèila.
Podatki, ki jih zbiramo:
ob posredovanju slike zabeležimo vaš IP naslov in datum ter èas pošiljanja slike. Vaš IP naslov zabeležimo zaradi veljavne zakonodaje in naše politike glede pornografije, otroške pornografije ter avtorsko zašèitenih slik. Avtorjem, ki ne želijo, da se njihove avtorske slike nahajajo na našem spletnem mestu, lahko pišejo na abuse @ slikomat . com.
Uporabnik storitve izrecno dovoljuje, da ponudnik z namenom zagotavljanja spletnega mesta Slikomat.com zbira in obdeluje podatke, ki so za ta namen potrebni in sicer:

MLADOLETNIKI
Za fotografije, ki so naložene na našo spletno stran ne odgovarjamo, zato obstaja možnost, da so na njih vsebine, ki niso primerne za otroke. Starše pozivamo, da nadzorujejo dostop otrok do te strani, saj lahko vsebuje vsebine, ki niso primerne za otroke, mlajše od 15 let.

PRENEHANJE STORITVE
V kateremkoli trenutku si pridružujemo pravico do spremembe ali prekinitve - zaèasne ali dokonène - dela naše storitve z ali brez predhodnega obvestila. Nadalje soglašate, da ne bomo odgovorni Vam in katerim koli tretjim osebam za spremembo ali prekinitev dostopa do naše storitve.
Slike, ki bodo na našo storitev prenešena v komercialne namene bomo pobrisali, portale pa blokirali iz našega sistema!


Kakorkoli, za vsebino na našem spletnem mestu odgovarjajo izkljuèno njeni avtorji oz. tisti, ki so sliko posredovali na našo storitev in nikakor mi ali gostitelj naše storitve.
Ob kakršnihkoli težavah pa smo na voljo na e-pošto abuse @ slikomat . com.


SPREMEMBA POGOJEV UPORABE
Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni te pogoje uporabe, èe meni, da je to potrebno. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani in se uporabljajo za posameznega uporabnika od njegovega sprejema teh novih pogojev.

Tovarna idej d.o.o., oktober 2011


Informacije o ženskih čevljih najdete tukaj. Mobilne aplikacije | Izdelava spletne trgovine | Klimatske naprave | Toplotne črpalke | Slikomat je spletni sistem, ki ponuja brezplačno gostovanje slik, kar pomeni, da lahko svoje slike naložite iz vašega računalnika in jih prenesete na naš strežnik. Brezplačno gostovanje slik vam omogočamo na vrhunskih strežnikih v Sloveniji, ki so v svet povezani preko 1Gbit povezav! Shrani si svoje slike na SlikoMat in jih predstavi na spletu. | Vse pravice pridržane © 2005-2011 | študij | dodiplomski študij podiplomski študij | Spletno gostovanje